“Catch and release – Fang og slipp”

Catch and release.

Du kan spørre deg selv: “Hvordan fisk overlever fangst trenger og slipp etter å ha blitt håndtert?” Hvorvidt de gjør det avhenger  i stor grad at fiskeren forstår hvordan de skal håndtere fisk og hvordan å sette ut fisk i et bevaringsvennlig måte. Nedenfor er trinnene du kan ta når du håndterer en fisk å bidra til å fremme fiske bevaring.

1. Bruk alltid våte hender når du håndterer en fisk eller en knuteløs gummihåv. Dette bidrar til å opprettholde slimalget på fisken, som beskytter den mot infeksjon. Fiskere som vet hvordan de skal utøve skikkelig fang og slipp vil aldri fange fisken i et materiale som trekker til seg fuktighete av noe slag.

2.Hold fisken horisontalt når det er mulig siden dette er måten fisken naturlig svømme gjennom vannet. Ikke slipp fisken på harde overflater!
Hold fingrene vekk fra gjellene og øynene til fisken.

3. Sitter kroken godt bruk alltid en krokavløser (dehookers, rekompresjon verktøy) for å minimere håndteringen av fisken.


4. Tid er viktig! Slipp fisken så snart som praktisk mulig og hold ikke fisken ut av vannet lenger enn nødvendig, må man ta et bilde, ha fisken i håven under vann. Slipp alltid fisken med hodet først ned i vannet. Når du slipper en fisk med hodet først i vannet, tvinger det vann gjennom munnen og over gjellene. For å  raskere bedre kondisjonen på fisken plasser fisken i vannet så hodet vender mot strømmen, med én hånd under buken og den andre hånden som holder den nederste finna eller halen.

Ved å følge fiskeregler der det utøves fang og slipp er du med på å bygge og

bevare fiskepopulasjoner for fremtidige generasjoner av sportsfiskere.

Hunderørret – Verdens største ørretstamme?

Image1

Verdens støreste ørreter svømmer ikke på Island eller New zealand. De svømmer rundt i Norges største innsjø (Mjøsa) og gyter i Guldbrandsdalslågen.

Info:  “Hunderørret, stamme av storørret i Mjøsa. gyter i nedre del av Lågen, og mange stoppet tidligere under Hunderfossen; nå er det fisketrapp i fossen. Ungene vokser opp i Lågen og vandrer ut i Mjøsa ved en størrelse av ca. 25 cm. Der vokser de fort og kan bli opptil 15 kg. Gjennomsnittsvekten på gyteørreten er ca. 5 kg.”

Vi tok med kamera å fanget  noen unike bilder av denne fisken på vei opp for å gyte. Beklager litt dårlig kameraføring.